نیسان میکرا ۲۰۱۷ رونمایی شد

نیسان در نمایشگاه خودروی پاریس از مدل ۲۰۱۷ میکرا رونمایی کرد.