آغاز به کار ستادهای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها از اواخر آذرماه

معاون سیاسی وزیر کشور از آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور و ستادهای متناظر در تمامی استان‌ها از اواخر آذرماه خبر داد.