خانه مربی استقلال را دزد زد

شب گذشته سارقان به منزل مربی استقلال دستبرد زدند.