احتمال انفجار لاشه نهنگ همه را گریزان کرد + تصاویر