داچیا ساندرو فیس لیفت به نمایشگاه خودروی پاریس رسید

فرانسوی‌ها در نمایشگاه خودروی پاریس نسخه‌های فیس لیفت ساندرو، استپ وی و لوگان را به نمایش گذاشتند.