معاونت علمی در هفته ای که گذشت

امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت های دانش بنیان بین المللی و هم افزایی علم و ثروت از مهم ترین اخبار معاونت در هفته گذشته بود.