آغاز آزمون قضاوت در ۱۹ استان کشور/ ۱۵ هزار داوطلب زن در آزمون قضات

معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت: آزمون جذب عمومی برای داوطلبان قضاوت در ۱۹ استان کشور به صورت همزمان برگزار شد.