افتتاح ۲۵۰ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور/ ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی برای ناشنوایان