دشمنان در برخی خانواده‌های انقلابی و آقازاده‌ها یارگیری کردند/ اینگونه القا می‌کنند که نیازی به «مرگ بر آمریکا» نیست