وزارت کار باید پاسخگوی تمامی نیازهای جامعه باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت کار، مکلف به پاسخگویی به تمامی نیازهای جامعه است و در برنامه ششم توسعه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به ارائه گزارش عملکرد در پایان هر سال شد.