برگزیدگان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان تقدیر شدند/ پیشنهاد جنتی برای تشکیل دبیرخانه دائمی در مریوان