خودروی خودران تویوتا نیاز به ۱۴٫۲ میلیارد کیلومتر تست دارد

اظهار نظرها و مصاحبه خودروساز‌ها پیرامون نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶ حاوی خبر‌های داغی از دنیای خودروسازی است.