روز سخت حسینی بدون یحیی (عکس)

ذوب آهن روز گذشته به سختی موفق شد تا شاهین شهرداری بوشهر را شکست بدهد.