کارتر: امریکا برتری نظامی‌اش را در آسیا تقویت می‌کند

وزیر دفاع امریکا می‌گوید واشنگتن «برتری نظامی» خود را در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه تقویت می‌کند.