افزایش امید به زندگی به بالاتر از ۷۴ سال / پدیده سالمند شدن می‌تواند یک فرصت باشد

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پدیده سالمند شدن جمعیت در هر کشوری در صورت وجود برنامه می‌تواند یک فرصت باشد.