«نرگس مست» در خیابان انقلاب/ پایان فیلمبرداری اواسط مهر