یکی از کارمندان اپل می گوید که موبایل بعدی کمپانی، «آیفون ۸» نام می گیرد