حضور قریب به ۴ هزار دانش آموز در مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی

مدیر کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از آغاز اردوی راهیان نور با اعزام قریب به ۴ هزار دانش آموز از ۱۰ مهر ماه خبر داد.