مهدی تاج خبر داد ؛/ احتمال تغییر میزبان ایران-کره در روز تاسوعا

احتمال دارد بازی اول ایران و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی به میزبان کره جنوبی برگزار شود.