رسالت حوزویان تببین ابعاد فقهی اقتصاد مقاومتی است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان اینکه انحصارگرایی یکی ازآفت‌های اقتصاد کشور است، گفت: احیای منابع طبیعی، جنگل‌ها و معادن از سوی خداوند به عنوان یک وظیفه برای جامعه اسلامی تکلیف شده است.