اجبار شاهزاده سعودی در بوسیدن پایش

به گزارش ایران خبر، رسانه های فرانسوی در گزارشی اعلام کردند که دختر خالد بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی و محافظانش اقدام به ضرب و جرح یک مرد فرانسوی در پاریس کردند. آنها این اقدام را در خانه این شاهزاده انجام دادند.     روزنامه ‘لوپوان’ نوشت:’این مرد نقاش داخلی ساختمان بوده که برای […]