برزای برای‌جام‌حذفی‌ هم از لیست‌استقلال خط‌خورد/ جدایی هافبک جوان استقلال قطعی است؟