خداحافظی عمرانی از تیم ملی تنیس روی میز

بانوی ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان از تیم ملی خداحافظی کرد.