تأثیر مثبت برپایی نمایشگاه عطرسیب در کاهش ترافیک در سطح شهر تهران

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: تمرکز اقلام مورد نیاز هیئت‌ها در نمایشگاه عطر سیب موجب کاهش ترافیک در منطقه بازار و بورس‌های فروش لوازم عزاداری شده است.