اپراتورهای تلفن سیار بی سر و صدا کاربران را دور می زنند!

در حالی که مسئولین از ارزانی اینترنت و سرعت بالای آن سخن می گویند، اپراتورهای تلفن همراه بی سروصدا مردم را دور می زنند.