اپراتورهای تلفن سیار بی سر و صدا کاربران را دور می زنند!