یاران علی کریمی آماده می‌شوند

تیم فوتبال دینامو زاگرب تمرینات خود را پیش از دیدار با تیم هایدوک از سر گرفت.