عباس: ۲۰۱۷ سال پایان اشغال‌گری «اسرائیل» است

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت تلاش می کینم که سال ۲۰۱۷ سال پایان اشغالگری «اسرائیل» باشد….