نظر وزیر اقتصاد آلمان درباره اوضاع فعلی اقتصاد ایران

معاون آنگلا مرکل و وزیر اقتصاد آلمان در آستانه سفر به تهران با تاکید براینکه هیچ شرکتی ریسک سرمایه گذاری بزرگ در ایران را نمی پذیرد، اظهار کرد: در دیدار با مقامات ایرانی درباره حقوق بشر، محدود کردن توان نظامی ایران و موضوع سوریه صحبت خواهد کرد.۱۱:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر