شهادت یکی از اعضای گردان های عزالدین قسام

یکی از اعضای گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به شهادت رسید.۱۱:۵۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر