از جیووا و آدیداس تا کی روش و اینفانتینیو/ تاج: بگذار حرفم را بزنم آقای شفیع!