کارت پستال نابهنگام آلاردایس به بازیکنان انگلیس

بازیکنان تیم ملی انگلیس کارت پستالی از مربی برکنار شده خود دریافت کردند که به روی آن نوشته شده بود« سفر ما تازه شروع شده است».