یک قدم مانده به تصادفی مرگبار + فیلم

در این فیلم لحظه‌ی تصادف مرگبار تریلر با خودروهای پارک شده در کنار خیابان را مشاهده می کنید.