معتادان را سلاخی می‌کنم/ همانطور که هیتلر کشتار کرد من هم می‌کشم

رئیس جمهور فیلیپین امروز (جمعه) کشتاری که دولتش علیه مجرمان مواد مخدری در این کشور به راه انداخته را با کشتار یهودیان در زمان هیتلر و آلمان نازی مقایسه کرد و گفت، خوشحال می‌شود که میلیون‌ها معتاد را بکشد.