اخراجی های لیگ شانزدهم چه کسانی بودند؟

هفت هفته از مسابقات لیگ برتر در دوره شانزدهم سپری شده و ۵ بازیکن تاکنون توسط داورها از زمین مسابقه اخراج شده اند.