دیداری نادر؛ جنازۀ پرز عباس و نتانیاهو را به هم رساند (ویدیو)