کشته و زخمی شدن چندین نفر در حملات وحشیانه جنگنده های سعودی