تاج: برای تغییر زمان بازی با کره‌جنوبی باید سال ۹۱ اعتراض می‌کردیم/ ورزشگاه آزادی را حسینیه ۱۰۰ هزار نفری می کنیم

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان گفت: تقویم فیفا ۴ ساله تنظیم می‌شود و در سال ۱۳۹۱ نوشته شده و آن زمان باید به زمان بازی با کره‌جنوبی اعتراض می‌شد و دیگر نمی توان کاری کرد.