تاج: برای تغییر زمان بازی با کره‌جنوبی باید سال ۹۱ اعتراض می‌کردیم/ ورزشگاه آزادی را حسینیه ۱۰۰ هزار نفری می کنیم