گیلان و بوشهر فینالیست های کشتی جوانان قهرمانی کشور در گروه ج

رقابت های مقدماتی کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور در گروه ج، پایان یافت و تیم های راه یافته برای کسب مقام های اول تا نهم مشخص شدند.