دستور شاهدخت سعودی به طراح فرانسوی برای «بوسیدن پایش»

یک شاهدخت سعودی در اقدامی عجیب یک طراح داخلی فرانسوی را مجبور کرد تا «پایش را ببوسد» و به محافظش گفت که او را بکشد.