اپل و ساخت تاسیساتی ۴۵ میلیون دلاری در پکن برای تحقیق و توسعه سخت افزار