انفجار تروریستی در جنوب بغداد

منابع امنیتی عراق از وقوع انفجار تروریستی در شهرستان «المدائن» در جنوب بغداد خبر دادند.