کاهش هزینه های دولت نباید روی دانشجویان سوار شود/ سرانجام یکباره اجرا شدن یک قانون

مسئول سازمان بسیج دانشجویی درباره قانون سنوات تحصیلی و کاهش هزینه های دولت جزئیاتی را ارائه کرد.