مستند آل احمد بعد از چهار سال رونمایی شد

مراسم رونمایى فیلم «نویسنده بودن» به کارگردانی مصفی آل احمد، شامگاه چهارشنبه در موزه سینما برگزار شد.