فیلمی با موضوع انتخابات در جشنواره فجر/ تدوین «ساحل امن» به نیمه رسید

«ساحل امن» جدیدترین اثر بلند سنمایی کرامت پورشهسواری است که این روزها مراحل فنی خود را پشت سر می‌گذارد.