افتتاح پروژه‌های مرکز خلیج فارس با حضور دکتر علی عسکری