بیماری خشن و خطرناک قطع عضو!

یکی از عجیب‌ترین بیماری‌هایی که روانشناسان با آن روبرو هستند «اختلال هویت تمامیت بدن» است.