عربستان دارایی‌های خود را از آمریکا خارج می‌کند

به گزارش ایران خبر، دولت سعودی که در واکنش به رد وتوی رئیس جمهور آمریکا از سوی مجالس نمایندگان و سنای آمریکا به شدت خشمگین است به طور جدی خارج کردن داراییها خود از ایالات متحده را بررسی می کند.   ارزش واحد عربستان نیز به دنبال مصوبه کنگره و سنا در بازارهای جهانی در […]