تشکر امام جمعه تهران از مقام معظم رهبری برای توصیه به احمدی‌نژاد